Kassa lahtioleku ajad

Uue korra alusel on meie kassa (teenuste eest tasumine sularahas) lahti 3 päeva kuus.

Loe edasi

Kommunaalteenus

Masin

Korraldame elamu põhi-
tarindite ja tehnosüstee-
mide remonti, jäätme-
käitlust, krundi haljasalade hooldust ning lumetõrjet.

Teenuse hinnakiri

Loe edasi

Kanalisatsiooniteenus

torut

Teenus sisaldab Karksi-Nuias, Karksi ja Polli küla piirkonnas elavatele tarbi-
jatele reovee ärajuhtimise ning puhastamise teenust.

Teenuse hinnakiri

Loe edasi

Transporditeenus

Masin

Kallurauto, teehoolduse, ekskavaator-laaduri, kõrvtõstuki, maastikuhoolduse ja buldooseri teenused.

Teenuse hinnakiri

Loe edasi

Vesivarustus

Vesiv

Teenus sisaldab Karksi-Nuias, Karksi ja Polli küla piirkonnas elavatele tarbijatele puhta joogiveega varustamise teenust.

 Teenuse hinnakiri

Loe edasi

Veemõõtja paigaldustingimused

AS Iivakivi nõuded veemõõtja paigalduseks kinnistu veemõõdusõlmes

1.       Üldjuhul peab veemõõdusõlm paiknema hoone sees, kohe välisseina taga ja võimalikult ühendussulguri lähedal, kuivas ja valgustatud ruumis, kus temperatuur ei tohi langeda alla +4°C, et vältida veearvesti külmumist. Võimalusel projekteerida põrandasse sulgemisvõimalusega trapp.

2.        Erandjuhul, kui veearvesti paigaldamiseks ei ole hoones sobivat ruumi, võib selle paigaldada AS-i Iivakivi juhiste järgi kaevu.

3.       Veemõõdusõlme sisustamine (torude, sulgurite, veemõõtja jm paigaldamine) toimub kliendi kulul.

4.        Veemõõdusõlmes ei tohi olla veearvestist möödaviivat toru. Rööptoru on lubatud ainult juhul, kui hoones on eraldi tuletõrjeveevõrk. Siis peab rööptorul olema sulgur, mis on normaalolukorras kinni ja millel on vee-ettevõtte plomm.

5.       Kui kliendil on võimalus kasutata nii ühisveevärgi kui oma kaevust tulevat veeühendust  tuleb üks veearvestitest sulgeda ja plommida veeettevõtte poolt

6.       Majja võib paigaldada peaveearvestitena ainult kuiva näidikukambriga majaveearvesteid (niiskuskindlad, vähemalt B täpsusklassi ja Eesti Vabariigi tüübikinnitust omavad).

7.       Veearvestid tuleb paigaldada horisontaalasendisse soovitavalt selleks ettenähtud veemõõtja konsoolile

8.       Enne ja pärast veearvestit on nõutav sulgur, veearvesti ette võib panna vaid täisavaga sulguri. Veearvestitaguse sulguri taga peab olema tagasilöögiklapp (kui klapp ei ole arvesti sisse ehitatud).

9.       Arvesti ette filtri (mudakoguri) paigaldamiseks peab olema kooskõlastatud vee-ettevõttega. Filter peab olema plommitud vee-ettevõtte poolt.

10.   Veemõõdusõlmes peab arvestitaguse sulguri taga olema kraan, mille kaudu saab vajadusel süsteemi tühjaks lasta, võtta veeproove või arvestit kontrollida.

11.   Arvestile peab eelnema vähemalt viie arvesti tingläbimõõdu pikkune ning järgnema kolme läbimõõdu pikkune sirge horisontaalne torulõik, mille sisse võib arvata ka täisavaga sulgurid.

12.   Ühe arvesti asemel võib kasutada ka mitut rööparvestit, mis kõik peavad olema korralikult kinnitatud, sulguritega varustatud ja plommitud.

13.   Veemõõdusõlme hooldamise, sisustamise ja turvalisuse tagab klient. Kui veemõõdusõlm ei asu liitumispunktis, kooskõlastab klient tegevuse (hooldus, remont jms) liitumispunktist kuni arvestini vee-ettevõttega.

14.    Veemõõdusõlme pandud plommide eest vastutab klient, kes kannab ka kõik nende rikkumisega seotud kulud.

15.    Veemõõdusõlme sisustuse rikkumisest või rikkiminekust peab klient teatama vee-ettevõtjale kirjalikult kolme päeva jooksul.

16.   Veemõõdusõlmes olevate filtrite, veemõõtjate plommimise tellib klient veeettevõttelt, plommimine on kliendile tasuta

                                                                  

 

 Kastmisvee tarbeks veemõõtja paigaldusjuhend

 

 

J.Kivistiku, Lepiku ja Aasa tn ehitusjärgne taastamine

 

31.05 toimus korraline ehituskoosolek kus põhiteemaks oli J.Kivisitku,Lepiku ja Aasa tn piirkonnas toimunud toruehitustööde teede katendite ja haljasalade taastamine.

Ehitaja Wesico Project OÜ on andnud teada et haljastus ja katendite taastamine toimub kuni projektperioodi lõpuni s.o 30 -nda juunini 2017

Kokku on lepitud et haljasalad taastatakse endist olukorda arvestades. Teekatendite osas on kokkulepe et kõik senised mustkattega tänavad saavad 2 x pindamisega tolmuvaba katte täies ulatuses. Sõidutee äärekivid jäävad alles J.Kivistiku tänava majade sissesõitudele nn "vuntsid" ja puude ümber olevatele saartele ning kogu ulatuses taastatakse äärekivid Niidu ja Aasa tänavas.

Palve kõigile kes antud projektipiirkonna tänavatel elab anda ehitajale või AS Iivakivi -le koheselt teada tekkinud olukordadest mis tekivad taastamistööde käigus et vältida hilisemaid pretensioone.

AS Iivakivi

 

Vabad üüripinnad Pärnu mnt 8

Pakkuda aadressil Pärnu mnt 8, I kui II korrusel erineva suurusega 2015 - 2016 aastal  renoveeritud tube Mõningad toad koos mööbliga ning sisseehitatud wc ja dušširuumiga. Ruumid sobivad nii büroopinnaks kui elukondlikuks kasutuseks. Üürilevõtjale kulud ja kasutushinnad mõistlikud, ruumid antakse välja paketthindadega mis sisaldab üürikulu kui kõrvalkulusid ( ruumi elektrikulu, küte, vesi-kanal, soe vesi, prügi, üldkoristus, valve, internet, lisaks veel TV ühendused, ning ruumis olev mööbel ka hinna sees).

Huvi korral  ja tingimuste teadasaamiseks võtta ühendust See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 51 35 306

Jäätmeveograafik AS Iivakivi hallatavates majades 2017

Tarbimiskoha aadress Mahuti M³ jaan veeb märts aprill mai juuni
Pärnu mnt 8 1,1 13 10 10 7 5 2 ; 30
Piiri 56; 58 0,66 6 ; 20 3 ; 17 3; 17; 31 14 ; 28 12 ; 26 9 ; 23
Piiri 60 0,60 6 3 3 ; 31 28 26 23
Tartu mnt 34; 36 1,1 6 ; 20 3 ; 17 3; 17; 31 14 ; 28 12 ; 26 9 ; 23
Tiigi 2 2,5 6 ; 20 3 ; 17 3; 17; 31 14 ; 28 12 ; 26 9 ; 23
Võidu 3 ; 5 4,5 6 ; 20 3 ; 17 3; 17; 31 14 ; 28 12 ; 26 9 ; 23
Pärnu mnt 19, Põllu 10a 2,5 6 ; 20 3 ; 17 3; 17; 31 14 ; 28 12 ; 26 9 ; 23
Põllu 10; 10a; 13a; 1,1 6 ; 20 3 ; 17 3; 17; 31 14 ; 28 12 ; 26 9 ; 23
Põllu 9a 0,66 6 ; 20 3 ; 17 3; 17; 31 14 ; 28 12 ; 26 9 ; 23
Kivistiku 2, Põllu 6; 8; 9, Pärnu 13, Pärnu 17a 4,5 6 ; 20 3 ; 17 3; 17; 31 14 ; 28 12 ; 26 9 ; 23
Lõuna 1, 3, 2b, 2c 4,5 6 ; 20 3 ; 17 3; 17; 31 14 ; 28 12 ; 26 9 ; 23
Männiku 2; 4 4,5 6 ; 20 3 ; 17 3; 17; 31 14 ; 28 12 ; 26 9 ; 23
Põllu 2; 2a; 4 2,5 6 ; 20 3 ; 17 3; 17; 31 14 ; 28 12 ; 26 9 ; 23
Rahumäe 1 4,5 6 ; 20 3 ; 17 3; 17; 31 14 ; 28 12 ; 26 9 ; 23
Võidu 7; 8 ; 11 4,5 6 ; 20 3 ; 17 3; 17; 31 14 ; 28 12 ; 26 9 ; 23
Pargi 18 Karksi küla 1,1 13 10 10 7 5 2 ; 30
Kaare 9, Karksi küla 1,1 27 24 23 21 19 16
Pargi 20 Karksi küla 1,5 13 ; 27 10 ; 24 10 ; 24 7 ; 21 5 ; 19 2 ; 16 ; 30
Pargi 26, Karksi küla 2,5 27 10; 24 10; 24 7; 21 5; 19 2;  16;  30

Vee ja kanalisatsioonitorustike ehitus Kivistiku,Lepiku,Niidu,Aasa 2016

 

Ehitus Lepiku tänavas

 

Ehitaja Wesico Projekt jätkab torustike ehitusega. Peatorustiku paigaldustööd on Aasa ja Niidu tänava piirkonnas ja kinnistute majade ühendamisi tehakse Kivistiku, Lepiku tänavatel. Ehitaja on oma töödega ajagraafikus ning plaanide koahselt saab torustike ehitus valmis detsembrikuuks. Vastastikkusel kokkuleppel omavalitsuse ja ehitajaga toimub haljastuse ja katendite taastamine kevadel 2017

Palume klientidel kõigil järgneva 2 - 3 ehituskuu jooksul olla mõistvad ajutiste veekatkestuse ja läbipääsude osas. Ehituse informatsiooni avalikustatakse jooksvalt AS Iivakvi kodulehel www.iivakivi.ee ning Karksi valla kodulehel www.karksi.ee   

Kontaktisikud ehituse ajal on Priit Laprik 51 84 402 ja Urmas Suurpuu 51 35 306. Samuti on võimalik teada anda tekkivatest probleemidest e- kirja vahendusel See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

AS Iivakivi