Kassa lahtioleku ajad

Uue korra alusel on meie kassa (teenuste eest tasumine sularahas) lahti 3 päeva kuus.

Loe edasi

Kommunaalteenus

Masin

Korraldame elamu põhi-
tarindite ja tehnosüstee-
mide remonti, jäätme-
käitlust, krundi haljasalade hooldust ning lumetõrjet.

Teenuse hinnakiri

Loe edasi

Kanalisatsiooniteenus

torut

Teenus sisaldab Karksi-Nuias, Karksi ja Polli küla piirkonnas elavatele tarbi-
jatele reovee ärajuhtimise ning puhastamise teenust.

Teenuse hinnakiri

Loe edasi

Transporditeenus

Masin

Kallurauto, teehoolduse, ekskavaator-laaduri, kõrvtõstuki, maastikuhoolduse ja buldooseri teenused.

Teenuse hinnakiri

Loe edasi

Vesivarustus

Vesiv

Teenus sisaldab Karksi-Nuias, Karksi ja Polli küla piirkonnas elavatele tarbijatele puhta joogiveega varustamise teenust.

 Teenuse hinnakiri

Loe edasi

Veemõõtja paigaldustingimused

AS Iivakivi nõuded veemõõtja paigalduseks kinnistu veemõõdusõlmes

1.       Üldjuhul peab veemõõdusõlm paiknema hoone sees, kohe välisseina taga ja võimalikult ühendussulguri lähedal, kuivas ja valgustatud ruumis, kus temperatuur ei tohi langeda alla +4°C, et vältida veearvesti külmumist. Võimalusel projekteerida põrandasse sulgemisvõimalusega trapp.

2.        Erandjuhul, kui veearvesti paigaldamiseks ei ole hoones sobivat ruumi, võib selle paigaldada AS-i Iivakivi juhiste järgi kaevu.

3.       Veemõõdusõlme sisustamine (torude, sulgurite, veemõõtja jm paigaldamine) toimub kliendi kulul.

4.        Veemõõdusõlmes ei tohi olla veearvestist möödaviivat toru. Rööptoru on lubatud ainult juhul, kui hoones on eraldi tuletõrjeveevõrk. Siis peab rööptorul olema sulgur, mis on normaalolukorras kinni ja millel on vee-ettevõtte plomm.

5.       Kui kliendil on võimalus kasutata nii ühisveevärgi kui oma kaevust tulevat veeühendust  tuleb üks veearvestitest sulgeda ja plommida veeettevõtte poolt

6.       Majja võib paigaldada peaveearvestitena ainult kuiva näidikukambriga majaveearvesteid (niiskuskindlad, vähemalt B täpsusklassi ja Eesti Vabariigi tüübikinnitust omavad).

7.       Veearvestid tuleb paigaldada horisontaalasendisse soovitavalt selleks ettenähtud veemõõtja konsoolile

8.       Enne ja pärast veearvestit on nõutav sulgur, veearvesti ette võib panna vaid täisavaga sulguri. Veearvestitaguse sulguri taga peab olema tagasilöögiklapp (kui klapp ei ole arvesti sisse ehitatud).

9.       Arvesti ette filtri (mudakoguri) paigaldamiseks peab olema kooskõlastatud vee-ettevõttega. Filter peab olema plommitud vee-ettevõtte poolt.

10.   Veemõõdusõlmes peab arvestitaguse sulguri taga olema kraan, mille kaudu saab vajadusel süsteemi tühjaks lasta, võtta veeproove või arvestit kontrollida.

11.   Arvestile peab eelnema vähemalt viie arvesti tingläbimõõdu pikkune ning järgnema kolme läbimõõdu pikkune sirge horisontaalne torulõik, mille sisse võib arvata ka täisavaga sulgurid.

12.   Ühe arvesti asemel võib kasutada ka mitut rööparvestit, mis kõik peavad olema korralikult kinnitatud, sulguritega varustatud ja plommitud.

13.   Veemõõdusõlme hooldamise, sisustamise ja turvalisuse tagab klient. Kui veemõõdusõlm ei asu liitumispunktis, kooskõlastab klient tegevuse (hooldus, remont jms) liitumispunktist kuni arvestini vee-ettevõttega.

14.    Veemõõdusõlme pandud plommide eest vastutab klient, kes kannab ka kõik nende rikkumisega seotud kulud.

15.    Veemõõdusõlme sisustuse rikkumisest või rikkiminekust peab klient teatama vee-ettevõtjale kirjalikult kolme päeva jooksul.

16.   Veemõõdusõlmes olevate filtrite, veemõõtjate plommimise tellib klient veeettevõttelt, plommimine on kliendile tasuta

                                                                  

 

 Kastmisvee tarbeks veemõõtja paigaldusjuhend ( pilt on illustratiivne)

 

 

Veehinna muutus 01.05.2018

1 maist 2018 kallinevad vee- ja reovee tariifid
Karksi valla ÜVK kaetud aladel Karksi-Nuias, Karksi ja Polli külas.

Karksi-Nuia, Karksi ja Polli asula ühisveevärgiga kaetud alal kehtivad tarbijatele veeteenuse hinnad Karksi Vallavalitsuse otsusega nr 2-3/95 14.03.2016.
Seoses tootmiskulude kallinemisega ning tagamaks veeteenuse jätkusuutlik areng, seadusega sätestatud joogivee kvaliteet ning loodusesse juhitava reovee normide vastavus kehtivatele keskkonnanõuetele, tõuseb alates 1 maist 2018 veeteenuse hind füüsilistele ja juriidilistele isikutele

Veeteenuse hind füüsilistele isikutele:

Tasu võetud vee eest 1,30 eur/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,95 eur/m³

Veeteenuse hind kokku 3,25 eur/m³
Veeteenuse hind käibemaksuga 3,90 eur/m³

Veeteenuse hind juriidilistele isikutele:

Tasu võetud vee eest 1,36 eur/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 2,05 eur/m³

Veeteenuse hind kokku 3,41 eur/m³
Veeteenuse hind käibemaksuga 4,09 eur/m³

Alus: ühisveevärgi ja kanalisatsiooniseadus § 14² , „Karksi valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskiri" ja AS Iivakivi taotlus 27.03.2018
Hinnaotsus on kinnitatud Mulgi Vallavalitsuse korraldusega nr 210, 03.04.2018

AS Iivakivi

Vabad üüripinnad Pärnu mnt 8

Pakkuda aadressil Pärnu mnt 8, I kui II korrusel erineva suurusega 2015 - 2016 aastal  renoveeritud tube Mõningad toad koos mööbliga ning sisseehitatud wc ja dušširuumiga. Ruumid sobivad nii büroopinnaks kui elukondlikuks kasutuseks. Üürilevõtjale kulud ja kasutushinnad mõistlikud, ruumid antakse välja paketthindadega mis sisaldab üürikulu kui kõrvalkulusid ( ruumi elektrikulu, küte, vesi-kanal, soe vesi, prügi, üldkoristus, valve, internet, lisaks veel TV ühendused, ning ruumis olev mööbel ka hinna sees).

Huvi korral  ja tingimuste teadasaamiseks võtta ühendust See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või 51 35 306

Jäätmeveograafik AS Iivakivi hallatavates majades 2017 - 2018

Tarbimiskoha aadress mahuti m³ nov. 17 dets.17 jaan.18 veebr.18 märts 18 aprill 18
Pärnu mnt 8 1,1
17 15 12 9 9 6
Piiri 56; 58 0,66
24 8; 22 5; 19 2; 16 2; 16 13; 27
Piiri 60 0,60
8 5 2 2; 30 27
Tartu mnt 34; 36 1,1 24
8; 22 5; 19 2; 16 2; 16; 30 13; 27
Tiigi 2 2,5 24
8; 22 5; 19 2; 16 2; 16; 30 13; 27
Võidu 3 ; 5 4,5 24
8; 22 5; 19 2; 16 2; 16; 30 13; 27
Pärnu mnt 19, Põllu 10a 2,5 24
8; 22 5; 19 2; 16 2; 16; 30 13; 27
Põllu 10; 10a; 13a; 1,1 24
8; 22 5; 19 2; 16 2; 16; 30 13; 27
Põllu 9a 0,66 24
8; 22 5; 19 2; 16 2; 16; 30 13; 27
Kivistiku 2, Põllu 6; 8; 9, Pärnu 13, Pärnu 17a 4,5 24
8; 22 5; 19 2; 16 2; 16 13; 27
Lõuna 1, 3, 2b, 2c 4,5 24
8; 22 5; 19 2; 16 2; 16; 30 13; 27
Männiku 2; 4 4,5 10; 24
8; 22 2; 16 2; 16; 30 13; 27
Põllu 2; 2a; 4 2,5 24
8; 22 5; 19 2; 16 2; 16; 30 13; 27
Rahumäe 1 4,5 24
8; 22 5; 19 2; 16 2; 16; 30 13; 27
Võidu 7; 8 ; 11 4,5 24
8; 22 5; 19 2; 16 2; 16; 30 13; 27
Pargi 18 Karksi küla 1,1 17
15 12 9 9 6
Kaare 9, Karksi küla 1,1
1; 29 26 23 23 20
Pargi 20 Karksi küla 1,5 17
1; 15; 29 12; 26 9; 23 9; 23 6; 20
Pargi 26, Karksi küla 2,5 17
1; 15; 29 12; 26 9; 23 9; 23 6; 20
Männi 6, Halliste alevik 1,5 26
10; 24 7; 21 4; 18 4; 18 1; 15; 29
Ringi 5, Õisu alevik 0,7 26
10; 24 7; 21 4; 18 4; 18 1; 15; 29
Oru 2, Abja -Paluoja 1,1 20 4; 18 1; 15; 29 12; 26 12; 26 9; 23

Veeteenuse hind 1 juunist 2016

Alates 1 juunist 2016 muutub Karksi vallas ühisvee ja kanalisatsiooniga kaetud alal veeteenuse hind.

Tasu veeteenuse eest füüsilistele isikutele

Tasu võetud vee eest 1,20 eur/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,80 eur/m³

Veeteenuse hind kokku 3,0 eur/m³
Veeteenuse hind kokku koos käibemaksuga 3,60 eur/m³

Tasu veeteenuse eest juriidilistele isikutele

Tasu võetud vee eest 1,30 eur/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,95 eur/m³

Veeteenuse hind kokku 3,25 eur/m³
Veeteenuse hind kokku koos käibemaksuga 3,90 eur/m

Alus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus § 142 lõikele 1, Karksi Vallavolikogu 17.04.2013 määrus nr 71 „Karksi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“ ja AS Iivakivi poolt esitatud taotlus 08. märtsist 2016. a. Karksi Vallavalitsuse kooskõastab uue veeteenuse hinna otsusega 14.03.16 nr 2-3/95