Vesivarustus

Teenus sisaldab Karksi-Nuias, Karksi ja Polli küla piirkonnas elavatele tarbijatele puhta joogiveega varustamise teenust. Ettevõtte hallata on 20 200 meetrit veetorustikku. Joogivesi jõuab tarbijani läbi puurkaevude Karksi-Nuias, Karksis ning Polli külas. Karksi-Nuias asub veetorn mahutavusega 120 m³, mis tagab avariiolukorras Karksi-Nuias tõrketa joogivee varustamise 24 tunni jooksul. Pakume torustiku ning veesüsteemide hoolduse-, remondi kui väljaehitamise teenust piirkonnas ning kaugemalgi. Lahendame murekohad avariiolukorras sh torustike külmumisel ning korraldame teenusega liitumisega seonduvaid küsimusi.

Hinnakiri

Teenus

Hind (€)

VEE JA KANALISATSIOONITEENUSE MÜÜK
Vee müük (füüsiline isik)
1.56 /m³
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine (füüsiline isik)
2.34 /m³
Vee müük (juriidiline isik)
1.63 /m³
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine (juriidiline isik)
2.46 /m³
Hüdrandist vee müük
2.40 /m³
VEE JA KANALISATSIOONITORUSTIKE TEENUSED
Teisaldatava tualeti tühjendus Karksi-Nuias, Karksi ja Polli külas
12.00 /tk
Liitumispunkti ehitus vesi (majaühendus)
Hinnapakkumise alusel
Liitumispunkti ehitus kanalisatsioon (majaühendus)
Hinnapakkumise alusel
Vee sulgemine ja avamine (füüsiline isik)
38.00 /kord
Vee sulgemine ja avamine (juriidiline isik)
38.00 /kord
Rasvapüüdurite puhastus
35.00 /kord
Ühekordne joogiveega varustamine 5m³
11.50 /tk
Ühekordne joogiveega varustamine 2,5m³
5.75 /tk
Kanalisatsiooni ja sadevee torustiku läbipesu surveseadmega KROLL
60.00 /h
Hoone sisekanalisatsiooni ummistuse likvideerimine
24.00 /kord
Hoone väliskanalisatsiooni ummistuse likvideerimine (komplekshind sisaldab masinate ja tööjõu kulu)
40.00 /kord
Külmunud torustiku lahtisulatus tööjõukuluga (aurukatel). Väljaspoole Karksi-Nuia, Karksi ja Polli küla asulaid lisandub sõidukilomeetri tasu
45.00 /h
Kliendi veemõõtjate ja tuletõrje siibrite plommimine
5.00 /tk
Liigvee likvideerimine tsisterniga 5m³
15.00 /tk
Liigvee likvideerimine tsisterniga 3,6m³
14.00 /tk
San. tehnilised ehitus-remonttööd
20.00 /h
Keevitus- remonttööd metallitöökojas
20.00 /h
VARASTATUD VÕI KLIENDI SÜÜL KASUTAMISKÕLBMATUKS MUUTUNUD VEEARVESTI ASENDAMINE
DN15-20
36.45 /tk
DN 25
79.69 /tk
DN15 (kastmisvee arvesti)
36.45 /tk
DN 20 (kastmisvee arvesti)
37.00 /tk
TEHNILISED TINGIMUSED JA PLANEERINGUD
Tehniliste tingimuste väljastamine ehitusprojektile veevarustus
10.00 /tk
Tehniliste tingimuste väljastamine ehitusprojektile kanalisatsioon
10.00 /tk
Tehniliste tingimuste väljastamine ehitusprojektile
10.00 /tk
Tehniliste tingimuste väljastamine detailplaneeringule veevarustus
10.00 /tk
Tehniliste tingimuste väljastamine detailplaneeringule kanalisatsioon
10.00 /tk
Tehniliste tingimuste väljastamine detailplaneeringule sadevesi
10.00 /tk
Detailplaneeringu kooskõlastamine veevarustus
5.00 /tk
Detailplaneeringu kooskõlastamine kanalisatsioon
5.00 /tk
Detailplaneeringu kooskõlastamine sadevesi
5.00 /tk
Tehniliste tingimuste pikendamine ja korrigeerimine
10.00 /tk
Vee-ja kanalisatsioonivarustuse projekteerimis-ja ehitusalane konsultatsioon
10.00 /h

Väljaspool tööaega, riiklikel pühadel ja nädalavahetustel lisandub teenuste hinnale 15% lisatasu.

NB! Minimaalne tellimus 1h.

Tunnihind sisaldab kohalesõitu Karksi-Nuia piires. Väljaspoole lisandub kilomeetri tasu.

Teenustööde tasu arvestatakse alates lahkumisest aadressilt Pärnu mnt.8 Karksi-Nuia.

Väljaspoole Karksi-Nuiat teostatavate tööde korral on poolte kokkuleppel võimalik kehtestada teistsugune tasu, arvestamise alguse aeg.