Vesivarustus

Teenus sisaldab Karksi-Nuias, Karksi ja Polli küla piirkonnas elavatele tarbijatele puhta joogiveega varustamise teenust. Ettevõtte hallata on 20 200 meetrit veetorustikku. Joogivesi jõuab tarbijani läbi puurkaevude Karksi-Nuias, Karksis ning Polli külas. Karksi-Nuias asub veetorn mahutavusega 120 m³, mis tagab avariiolukorras Karksi-Nuias tõrketa joogivee varustamise 24 tunni jooksul. Pakume torustiku ning veesüsteemide hoolduse-, remondi kui väljaehitamise teenust piirkonnas ning kaugemalgi. Lahendame murekohad avariiolukorras sh torustike külmumisel ning korraldame teenusega liitumisega seonduvaid küsimusi.

Hinnakiri / alates 01.01.2024

Teenus

Hind

VEE JA KANALISATSIOONITEENUSE MÜÜK
Vee müük
1.77€/m³
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine
2.68€/m³
Hüdrandist vee müük
3.56€/m³
VEE JA KANALISATSIOONITORUSTIKE TEENUSED
Liitumispunkti ehitus vesi (majaühendus)
Hinnapakkumise alusel
Liitumispunkti ehitus kanalisatsioon (majaühendus)
Hinnapakkumise alusel
Vee sulgemine ja avamine
35.60€/kord
Rasvapüüdurite puhastus
61 €/kord
Ühekordne joogiveega varustamine 2,5m³
20.30€/tk
Kanalisatsiooni ja sadevee torustiku läbipesu surveseadmega KROLL
73.20€/h
Hoone sisekanalisatsiooni ummistuse likvideerimine
40.25€/kord
Hoone väliskanalisatsiooni ummistuse likvideerimine (komplekshind sisaldab masinate ja tööjõu kulu)
61 €/kord
Külmunud torustiku lahtisulatus tööjõukuluga (aurukatel). Väljaspoole Karksi-Nuia, Karksi ja Polli küla asulaid lisandub sõidukilomeetri tasu
61 €/h
Kliendi veemõõtjate ja tuletõrje siibrite plommimine
10.15€/tk
San. tehnilised ehitus-remonttööd
34.15€/h
Keevitus- remonttööd metallitöökojas
34.15€/h
TEHNILISED TINGIMUSED JA PLANEERINGUD
Tehniliste tingimuste väljastamine ehitusprojektile veevarustus
10.15€/tk
Tehniliste tingimuste väljastamine ehitusprojektile kanalisatsioon
10.15€/tk
Tehniliste tingimuste väljastamine ehitusprojektile
10.15€/tk
Tehniliste tingimuste väljastamine detailplaneeringule veevarustus
10.15€/tk
Tehniliste tingimuste väljastamine detailplaneeringule kanalisatsioon
10.15€/tk
Tehniliste tingimuste väljastamine detailplaneeringule sadevesi
10.15€/tk
Detailplaneeringu kooskõlastamine veevarustus
5.10€/tk
Detailplaneeringu kooskõlastamine kanalisatsioon
5.10€/tk
Detailplaneeringu kooskõlastamine sadevesi
5.10€/tk
Tehniliste tingimuste pikendamine ja korrigeerimine
10.15€/tk
Vee-ja kanalisatsioonivarustuse projekteerimis-ja ehitusalane konsultatsioon
10.15€/h

Väljaspool tööaega, riiklikel pühadel ja nädalavahetustel lisandub teenuste hinnale 15% lisatasu.

NB! Minimaalne tellimus 1h.

Tunnihind sisaldab kohalesõitu Karksi-Nuia piires. Väljaspoole lisandub kilomeetri tasu.

Teenustööde tasu arvestatakse alates lahkumisest aadressilt Pärnu mnt.8 Karksi-Nuia.

Väljaspoole Karksi-Nuiat teostatavate tööde korral on poolte kokkuleppel võimalik kehtestada teistsugune tasu, arvestamise alguse aeg.