Teenused

esileht-korterm

Korraldame elamu põhitarindite ja tehnosüsteemide remonti, jäätmekäitlust, krundi haljasalade hooldust ning lumetõrjet.

Vaata edasi
esileht-kanal

Teenus sisaldab Karksi-Nuias, Karksi ja Polli küla piirkonnas elavatele tarbijatele reovee ärajuhtimise ning puhastamise teenust.

Vaata edasi
esileht-transport

Kallurauto, teehoolduse, ekskavaator-laaduri, kõrvtõstuki, maastikuhoolduse ja buldooseri teenused.

Vaata edasi
esileht-vesi

Teenus sisaldab Karksi-Nuias, Karksi ja Polli küla piirkonnas elavatele tarbijatele puhta joogiveega varustamise teenust.

Vaata edasi