Kanalisatsiooniteenus

Teenus sisaldab Karksi-Nuias, Karksi ja Polli küla piirkonnas elavatele tarbijatele reovee ärajuhtimise ning puhastamise teenust. Ettevõte omab ning haldab 26 600 meetrit kanalisatsioonitorustikku, lisaks 6 –te reovee ülepumplat ning 3 –me reoveepuhastit Karksi-Nuias, Karksi ja Polli asulas. Lisaks pakume torustiku ja kanalisatsioonisüsteemide ehitamist ja rekonstrueerimist koduvallas kui väljaspool valda. Lahendame torustike probleemid avariiolukorras sh. külmumisel ning osutame fekaaliveo teenust koos purgimisega.