Uudised ja teated

Vahepeal tekkinud probleem veenäitude esitamisega Iivakivi kodulehe kaudu on saanud lahenduse ning alates tänasest on kõikidel klientidel võimalik veearvesti näitusid esitada vastava vormi kaudu, mille...

Alates 25.05.2018 kohaldatakse isikuandemetele Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust 2016/679. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab...

1 maist 2018 kallinevad vee- ja reovee tariifid Karksi valla ÜVK kaetud aladel Karksi-Nuias, Karksi ja Polli külas. Karksi-Nuia, Karksi ja Polli asula ühisveevärgiga kaetud alal kehtivad...