Veehinna muutus 01.05.2018

1 maist 2018 kallinevad vee- ja reovee tariifid
Karksi valla ÜVK kaetud aladel Karksi-Nuias, Karksi ja Polli külas.

Karksi-Nuia, Karksi ja Polli asula ühisveevärgiga kaetud alal kehtivad tarbijatele veeteenuse hinnad Karksi Vallavalitsuse otsusega nr 2-3/95 14.03.2016.
Seoses tootmiskulude kallinemisega ning tagamaks veeteenuse jätkusuutlik areng, seadusega sätestatud joogivee kvaliteet ning loodusesse juhitava reovee normide vastavus kehtivatele keskkonnanõuetele, tõuseb alates 1 maist 2018 veeteenuse hind füüsilistele ja juriidilistele isikutele

Veeteenuse hind füüsilistele isikutele:

Tasu võetud vee eest 1,30 eur/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,95 eur/m³

Veeteenuse hind kokku 3,25 eur/m³
Veeteenuse hind käibemaksuga 3,90 eur/m³

Veeteenuse hind juriidilistele isikutele:

Tasu võetud vee eest 1,36 eur/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 2,05 eur/m³

Veeteenuse hind kokku 3,41 eur/m³
Veeteenuse hind käibemaksuga 4,09 eur/m³

Alus: ühisveevärgi ja kanalisatsiooniseadus § 14² , „Karksi valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskiri” ja AS Iivakivi taotlus 27.03.2018
Hinnaotsus on kinnitatud Mulgi Vallavalitsuse korraldusega nr 210, 03.04.2018

AS Iivakivi