Uudised ja teated

Alates 25.05.2018 kohaldatakse isikuandemetele Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust 2016/679. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab...

1 maist 2018 kallinevad vee- ja reovee tariifid Karksi valla ÜVK kaetud aladel Karksi-Nuias, Karksi ja Polli külas. Karksi-Nuia, Karksi ja Polli asula ühisveevärgiga kaetud alal kehtivad...