Vesivarustuse hinnakiri

 
Teenus ühik

Hind (€)

käibemaksuga

VEE JA KANALISATSIOONITEENUSE MÜÜK
Vee müük (füüsiline isik) 1.44
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine (füüsiline isik) 2.16
Vee müük (juriidiline isik)  1.56
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine (juriidilne isik)  2.34
Hüdrandist vee müük       2.40
VEE JA KANALISATSIOONITORUSTIKE TEENUSED  
Teisaldatava tualeti tühjendus Karksi-Nuias,Karksi ja Polli külas  tk 12.00
Liitumispunkti ehitus vesi (majaühendus)    hinnapakkumise alusel
Liitumispunkti ehitus kanalisatsioon(majaühendus)  hinnapakkumise alusel
Vee sulgemine ja avamine füüsiline isik  kord 38.00
Vee sulgemine ja avamine juriidiline isik   kord 38.00
Rasvapüüdurite puhastus  kord 35.00
Ühekordne joogiveega varustamine 5m³      tk 11.50
Ühekordne joogiveega varustamine 2,5m³   tk 5.75
Kanalisatsiooni ja sadevee torustiku läbipesu surveseadmega KROLL h 60.00
Hoone sisekanalisatsiooni ummistuse likvideerimine  kord 24.00

Hoone väliskanalisatsiooni ummistuse likvideerimine  

(komplekshind sisaldab masinate ja tööjõu kulu)

kord 40.00
Külmunud torustiku lahtisulatus tööjõukuluga  ( aurukatel) Väljaspoole Karksi-Nuia, Karksi ja Polli küla asulaid lisandub sõidukilomeetri tasu h 45.00
Kliendi veemõõtjate ja tuletõrje siibrite plommimine   tk 5.00
Liigvee likvideerimine tsisterniga 5m³ tk 15.00
Liigvee likvideerimine tsisterniga 3,6m³   km 14.00
San. tehnilised ehitus-remonttööd h 20.00
Keevitus- remonttööd metallitöökojas h 20.00
VARASTATUD VÕI KLIENDI SÜÜL KASUTAMISKÕLBMATUKS MUUTUNUD VEEARVESTI ASENDAMINE  
DN15-20    tk 36.45
DN 25   tk 79.69
DN15 (kastmisvee arvesti) tk 36,45
DN 20 (kastmisvee arvesti)  tk 37.00
TEHNILISED TINGIMUSED JA PLANEERINGUD
Tehniliste tingimuste väljastamine ehitusprojektile veevarustus tk 10.00
Tehniliste tingimuste väljastamine ehitusprojektile kanalisatsioon  tk 10.00
Tehniliste tingimuste väljastamine ehitusprojektile  tk 10.00
Tehniliste tingimuste väljastamine detailplaneeringule veevarustus  tk 10.00
Tehniliste tingimuste väljastamine detailplaneeringule kanalisatsioon tk 10.00
Tehniliste tingimuste väljastamine detailplaneeringule sadevesi tk 10.00
Detailplaneeringu kooskõlastamine veevarustus    tk 5.00
Detailplaneeringu kooskõlastamine kanalisatsioon   tk 5.00
Detailplaneeringu kooskõlastamine sadevesi tk 5.00
Tehniliste tingimuste pikendamine ja korrigeerimine tk 10.00
Vee-ja kanalisatsioonivarustuse projekteerimis-ja ehitusalane konsultatsioon h 10.00

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

Väljaspool tööaega,riiklikel pühadel ja nädalavahetustel lisandub teenuste hinnale 15% lisatasu.

NB! Minimaalne tellimus 1h.

Tunnihind sisaldab kohalesõitu Karksi-Nuia piires. Väljaspoole lisandub kilomeetri tasu.

Teenustööde tasu arvestatakse alates lahkumisest aadressilt Pärnu mnt.8 Karksi-Nuia.

Väljaspoole Karksi-Nuiat teostatavate tööde korral on poolte kokkuleppel võimalik kehtestada teistsugune tasu, arvestamise alguse aeg.