Vesivarustus

Teenus sisaldab Karksi-Nuias, Karksi ja Polli küla piirkonnas elavatele tarbijatele puhta joogiveega varustamise teenust. Ettevõtte hallata on 20 200 meetrit veetorustikku. Joogivesi jõuab tarbijani läbi puurkaevude Karksi-Nuias, Karksis ning Polli külas. Karksi-Nuias asub veetorn mahutavusega 120 m³, mis tagab avariiolukorras Karksi-Nuias tõrketa joogivee varustamise 24 tunni jooksul. Pakume torustiku ning veesüsteemide hoolduse-, remondi kui väljaehitamise teenust piirkonnas ning kaugemalgi. Lahendame murekohad avariiolukorras sh torustike külmumisel ning korraldame teenusega liitumisega seonduvaid küsimusi.

Teenuse hinnakiri