Veeteenuse hind 1 juunist 2016

Alates 1 juunist 2016 muutub Karksi vallas ühisvee ja kanalisatsiooniga kaetud alal veeteenuse hind.

Tasu veeteenuse eest füüsilistele isikutele

Tasu võetud vee eest 1,20 eur/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,80 eur/m³

Veeteenuse hind kokku 3,0 eur/m³
Veeteenuse hind kokku koos käibemaksuga 3,60 eur/m³

Tasu veeteenuse eest juriidilistele isikutele

Tasu võetud vee eest 1,30 eur/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,95 eur/m³

Veeteenuse hind kokku 3,25 eur/m³
Veeteenuse hind kokku koos käibemaksuga 3,90 eur/m

Alus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus § 142 lõikele 1, Karksi Vallavolikogu 17.04.2013 määrus nr 71 „Karksi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“ ja AS Iivakivi poolt esitatud taotlus 08. märtsist 2016. a. Karksi Vallavalitsuse kooskõastab uue veeteenuse hinna otsusega 14.03.16 nr 2-3/95