EVEL- i pressiteade seoses fekaaliveoga

Eesti Veeettevõtjate Liit on edastab pressiteate teemal mis on fekaaliveoteenus kohalikes omavalitsuste territooriumitel ning millised probleemid on seoses purgimisteenusega.

Link teatele: http://evel.ee/pressiteade-eesti-vee-ettevotete-liit-fekalistid-ei-pea-kinni-keskkonnanouetest-ja-manipuleerivad-kogustega/

Karksi vallas korraldab fekaaliveoteenust ja väljastab kliendile tema palvel nõuetekohase dokumendi AS Iivakivi. Reovee kohtkäitlust  ja sellle sisu reguleerib Karksi valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri  17.04.2013 nr 73